Bài thi cuối khóa web application development

Có rất nhiều nhà phát triển web không hiểu ASP.NET MVC là gì. Nếu bạn là một nhà phát triển web và bạn đang tìm kiếm một công cụ hoàn hảo cho việc tạo ra các ứng dụng MVC dựa trên web, thì bài viết này là dành cho bạn. Nội dung bài viết sẽ cho bạn biết ASP.NET MVC là gì và tại sao nó cần được sử dụng bởi các nhà phát triển web như bạn.