Hướng dẫn viết block vẽ bản đồ thống kê dịch bệnh covid tại Việt Nam

VNCode xin giới thiệu đến các bạn block thu thập thông tin tình hình dịch bệnh covid được cập nhật hàng ngày tại ncov, thanh niên,… Với…

Block hotline contact nukevite 4.5

Hướng dẫn viết block Holine Contact nukeviet 4.5 Tạo file global.hotline_contact.ini <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <block> <info> <name>Config Hotline Config</name> <author>DACLOI.,Jsc</author> <website> http://vncode.info</website> <description></description> </info> <config> <company_name></company_name> <company_sortname></company_sortname> <company_regcode></company_regcode>…

Hướng dẫn thêm thống kê truy cập tháng trước vào block statics nukeviet

Hướng dẫn viết block hiển thị thống kê truy cập theo tháng Thêm phần code PHP dưới đây vào block global.counter.php  phía dưới  $xtpl->assign(‘IMG_PATH’, NV_STATIC_URL . ‘themes/’ . $block_theme…

Hướng dẫn thêm đọc bằng audio vào module news nukeviet

Hướng dẫn tạo nút audio tại nukeviet Thêm đoạn code phía dưới vào detail.tpl tìm file (DETAIL.publtime) <div class=”col-md-6″> <span class=””>{DETAIL.publtime}</span>   Đọc bằng audio <a onclick=”speek()”><em id=”chay”…

Block hiệu ứng tuyết rơi nukeviet 4.x

Hướng dẫn làm block nukeviet trang trí Giáng Sinh cho website của bạn như tạo tuyết rơi, khung cảnh chuông giáng sinh, cây thông…. Hòa cùng với…

Block nukeviet hiệu ứng cánh hoa mai rơi

VNCODE xin chia sẽ đến các bạn block tết với hiệu ứng cánh hoa mai và hoa anh đào rơi. Sourcode bao gồm hình ảnh câu đối,…

Chia sẻ block groups multi tabs module shops nukeviet miễn phí

Ứng dụng của blocks Multi Tabs trong module Shops Với ứng dụng Product Tabs, người bán có thể: thêm tab và điều chỉnh nội dung dễ dàng…