Thêm đơn vị tính vào sau giá trị trong ô Excel dễ dàng

Việc tạo thêm đơn vị tính vào sau giá trị ô Excel là một việc vô cùng cần thiết đói với những bảng tính có nhiều dữ liệu. Tuy nhiên không phải đơn vị tính nào cũng được Excel hỗ trợ sẵn trong thư viện. Ví dụ như bạn muốn thêm đơn vị là (VND), đôi/cái/bộ , yến/tạ/tấn,... Nếu nhập thủ công bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ sai sót nếu là một bảng dữ liệu lớn.