1142 SELECT command denied to user nukeviet lỗi trắng trang

1142 SELECT command denied to user nukeviet lỗi trắng trang xảy ra lỗi khi bạn cấu hình file config.php không cung cấp đủ quyền cho tài khoản. Hôm nay VNCODE sẽ hướng dẫn bạn fix lỗi dưới bài viết dưới đây.

Xem Thêm : Sửa lỗi Breadcrumb: Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động NukeViet

 

Hướng dẫn fix lỗi 1142 SELECT command denied to user nukeviet

Lỗi này sảy ra khi bạn chưa cung cấp full quyền truy cập của file $db_config[‘dbsystem’]
Bạn truy cập vào hosting -> public_html -> config.php


$db_config['dbhost'] = 'localhost';
$db_config['dbport'] = '';
$db_config['dbname'] = '';
$db_config['dbsystem'] = '';
$db_config['dbuname'] = '';
$db_config['dbpass'] = '';
$db_config['dbtype'] = 'mysql';
$db_config['collation'] = 'utf8mb4_unicode_ci';
$db_config['charset'] = 'utf8mb4';
$db_config['persistent'] = false;
$db_config['prefix'] = 'nv4';

Tiến hành kiểm tra biến $db_config[‘dbname’] và biến $db_config[‘dbsystem’] có đúng cấu trúc không. Thường thì cấu trúc sẽ là $db_config[‘dbname’] == $db_config[‘dbsystem’]. Sau khi tiến hành cấp full quyền vui lòng xóa cache và reload lại website để được sử dụng. Chúc các bạn thành công !!

Nguồn: https://vncode.info
Danh mục: Hướng dẫn fix lỗi Nukeviet

Related Posts

Incorrect temprorary directory specified fix lỗi trên Nukeviet

NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm…

Hướng dẫn lấy lại tên tác giả bài viết khi cập nhật lên NukeViet 4.5.00

Khi cập nhật NukeViet 4.4 lên 4.5 trong quản trị module tin tức và module ảo của nó sẽ bị mất dữ liệu tại cột “Tác giả”…

Hướng dẫn fix lỗi không có og:image module download

Hôm này mình xin chia sẻ cách fix lỗi không hiển thị og:image. Khi share link của một detail lên facebook mà không có ảnh xem trước khiến…

Hướng dẫn fix lỗi 404 nukeviet

Lỗi 404 nukeviet là do trong quá trình cài đặt hoặc chuyển đổi nhà cung cấp tên miền bạn sẽ thường găp lỗi 404: Trang website mà…

Hướng dẫn fix lỗi Function name must be a string nukeviet

Xem Thêm : Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeVietLỗi Function name must be a string là do “Hàm phải là một…

Lỗi Column not found: 1054 Unknown column ‘description’ nukeviet

Lỗi Column not found: 1054 Unknown column ‘description’ nukeviet xảy ra khi chúng ta nâng cấp phiên bản nukeviet từ 4.4 trở đi thì một số module ở phiên bản…