Hướng dẫn crawl dữ liệu covid 19

VNCode chia sẽ đến với các bạn một chút mẹo nhỏ thu thập dữ covid từ các trang thống kê dữ liệu covid,.. phục vụ cho việc cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh covid một cách chính xác nhất.

Hướng dẫn crawl dữ liệu covid 19 bằng ngôn ngữ PHP 

Dưới đây là đoạn code nhằm fix lỗi warning ssl của trình duyệt

function file_get_contents_ssl($url) {
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 3000); // 3 sec.
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10000); // 10 sec.
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $result;
}

Tiếp theo sao chép trang website thống kê dữ liệu mà bạn muốn crawl data

$html = file_get_contents_ssl('https://ncov.moh.gov.vn/trang-chu');

Get dữ liệu DOMDocument

$DOM = new DOMDocument();

Xem Thêm : Hướng dẫn cài đặt theme TikTok miễn phí tại VNCODE

Copy tiếp đoạn Load html

libxml_use_internal_errors(true);
$DOM ->loadHTML('<?xml encoding="UTF-8">' . $html);
libxml_clear_errors();

Lấy dữ liệu trong table có thẻ th và td

Header = $DOM->getElementsByTagName('th');
$Detail = $DOM->getElementsByTagName('td');

Dùng vòng lặp để get dữ liệu trong table

foreach($Header as $NodeHeader) 
{
  $aDataTableHeaderHTML[] = trim($NodeHeader->textContent);
}
$i = 0;
$j = 0;
foreach($Detail as $sNodeDetail) 
{
  $aDataTableDetailHTML[$j][] = trim($sNodeDetail->textContent);
  $i = $i + 1;
  $j = $i % count($aDataTableHeaderHTML) == 0 ? $j + 1 : $j;
}
for($i = 0; $i < count($aDataTableDetailHTML); $i++)
{
  for($j = 0; $j < count($aDataTableHeaderHTML); $j++)
  {
    $aTempData[$i][$aDataTableHeaderHTML[$j]] = $aDataTableDetailHTML[$i][$j];
  }
}
$aDataTableDetailHTML = $aTempData; unset($aTempData);

Sau khi lấy được mảng dữ liệu, tiếp theo mình sẽ get dữ liệu trong mảng $aDataTableDetailHTML hiển thị trên website

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">                                         
  <div class="table-wrapper-scroll-y my-custom-scrollbar">     
    <table class="table table-bordered table-striped mb-0">
      <thead>
      <tr style="position: sticky;top: 0px;z-index: 1;background: #f2f2f2;">
        <th scope="col">STT</th>
        <th scope="col">Tỉnh/TP</th>
        <th scope="col">Tổng số ca</th>
        <th scope="col">Hôm nay</th>
        <th scope="col">Tử vong</th>
      </tr>
      </thead>
      <tbody>
      <tr>
        <th scope="row"></th>
        <td></td>
        <td></td>
        <td style="color:red;"></td>
        <td></td>
      </tr>
      <?php endforeach; ?>
      </tbody>
    </table>
 </div>
</div>
</body>
</html>

Xem Thêm : Hướng dẫn cài đặt sourcode share video

css 1 chút cho table được đẹp hơn

    .my-custom-scrollbar {
    position: relative;
    height: 300px;
    overflow: auto;
    }
    .table-wrapper-scroll-y {
    display: block;
    }

Gọi dữ liệu ra HTML vào thẻ <tboy> bằng cú pháp PHP

<tbody>
      <?php foreach($aDataTableDetailHTML as $key => $value) : ?>
      <tr>
        <th scope="row"><?= $key ?></th>
        <td><?= $value['Tỉnh/TP'] ?></td>
        <td><?= $value['Tổng số ca'] ?></td>
        <td style="color:red;"><?= $value['Hôm nay'] ?></td>
        <td><?= $value['Tử vong'] ?></td>
      </tr>
      <?php endforeach; ?>
      </tbody>

Dưới đây là tổng hợp code của bài viết:


<?php 

function file_get_contents_ssl($url) {
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 3000); // 3 sec.
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10000); // 10 sec.
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $result;
}
$html = file_get_contents_ssl('https://ncov.moh.gov.vn/trang-chu');

$DOM = new DOMDocument();

libxml_use_internal_errors(true);
$DOM ->loadHTML('<?xml encoding="UTF-8">' . $html);
libxml_clear_errors();

$Header = $DOM->getElementsByTagName('th');
$Detail = $DOM->getElementsByTagName('td');

foreach($Header as $NodeHeader) 
{
  $aDataTableHeaderHTML[] = trim($NodeHeader->textContent);
}
$i = 0;
$j = 0;
foreach($Detail as $sNodeDetail) 
{
  $aDataTableDetailHTML[$j][] = trim($sNodeDetail->textContent);
  $i = $i + 1;
  $j = $i % count($aDataTableHeaderHTML) == 0 ? $j + 1 : $j;
}
for($i = 0; $i < count($aDataTableDetailHTML); $i++)
{
  for($j = 0; $j < count($aDataTableHeaderHTML); $j++)
  {
    $aTempData[$i][$aDataTableHeaderHTML[$j]] = $aDataTableDetailHTML[$i][$j];
  }
}
$aDataTableDetailHTML = $aTempData; unset($aTempData);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style>
    .my-custom-scrollbar {
    position: relative;
    height: 300px;
    overflow: auto;
    }
    .table-wrapper-scroll-y {
    display: block;
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">                                         
  <div class="table-wrapper-scroll-y my-custom-scrollbar">     
    <table class="table table-bordered table-striped mb-0">
      <thead>
      <tr style="position: sticky;top: 0px;z-index: 1;background: #f2f2f2;">
        <th scope="col">STT</th>
        <th scope="col">Tỉnh/TP</th>
        <th scope="col">Tổng số ca</th>
        <th scope="col">Hôm nay</th>
        <th scope="col">Tử vong</th>
      </tr>
      </thead>
      <tbody>
      <?php foreach($aDataTableDetailHTML as $key => $value) : ?>
      <tr>
        <th scope="row"><?= $key ?></th>
        <td><?= $value['Tỉnh/TP'] ?></td>
        <td><?= $value['Tổng số ca'] ?></td>
        <td style="color:red;"><?= $value['Hôm nay'] ?></td>
        <td><?= $value['Tử vong'] ?></td>
      </tr>
      <?php endforeach; ?>
      </tbody>
    </table>
 </div>
</div>
</body>
</html>

Trải nghiệm luôn và ngay để được trải nghiệm thêm nhiều cái mới mẻ về PHP nào. Nếu trong quá trình chạy xảy ra lỗi vui lòng comment xuống bài viêt để nhận được sự trợ giúp nhiều hơn từ cộng đồng. Và đừng quên like và share bài viết để hỗ trợ VNCODE đi xa hơn nhé.

Nguồn: https://vncode.info
Danh mục: PHP

Related Posts

Hướng dẫn cài đặt theme TikTok miễn phí tại VNCODE

VNCODE xin giới thiệu đến các bạn bộ sourcode theme mạng xã hội TIKTOK đang làm diên đảo giới trẻ hiện nay. Giới thiệu xíu về TikTok…

Xử lý realtime trong PHP MYSQL bằng cách sử dụng pusher

Mình đang trong giai đoạn làm ứng dụng quản lý bán hàng cho bên mình và trong đó có một số chức năng cần realtime. Lúc đầu…

Hướng dẫn cài đặt sourcode share video

VNCODE xin giới thiệu đến các bạn sourcode website lưu trữ video kỉ niệm của mình và share cho bạn bè cùng xem một cách dễ dàng….

PHP thuần source code điện thoại đơn giản cho người mới học

VNCODE xin chia sẽ đến các bạn bộ sourcode php thuần chủ đề bán điện thoại đơn giản dành cho các sinh viên có nhu cầu tìm…