Hướng dẫn crawl dữ liệu covid 19

Thứ ba - 17/08/2021 03:50
VNCode chia sẽ đến với các bạn một chút mẹo nhỏ thu thập dữ covid từ các trang thống kê dữ liệu covid,.. phục vụ cho việc cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh covid một cách chính xác nhất.


Hướng dẫn crawl dữ liệu covid 19 bằng ngôn ngữ PHP

Dưới đây là đoạn code nhằm fix lỗi warning ssl của trình duyệt
function file_get_contents_ssl($url) {
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 3000); // 3 sec.
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10000); // 10 sec.
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $result;
}
Tiếp theo sao chép trang website thống kê dữ liệu mà bạn muốn crawl data
$html = file_get_contents_ssl('https://ncov.moh.gov.vn/trang-chu');
Get dữ liệu DOMDocument
$DOM = new \DOMDocument();
Copy tiếp đoạn Load html 
libxml_use_internal_errors(true);
$DOM ->loadHTML('<?xml encoding="UTF-8">' . $html);
libxml_clear_errors();
Lấy dữ liệu trong table có thẻ th và td
Header = $DOM->getElementsByTagName('th');
$Detail = $DOM->getElementsByTagName('td');
Dùng vòng lặp để get dữ liệu trong table 
foreach($Header as $NodeHeader) 
{
  $aDataTableHeaderHTML[] = trim($NodeHeader->textContent);
}
$i = 0;
$j = 0;
foreach($Detail as $sNodeDetail) 
{
  $aDataTableDetailHTML[$j][] = trim($sNodeDetail->textContent);
  $i = $i + 1;
  $j = $i % count($aDataTableHeaderHTML) == 0 ? $j + 1 : $j;
}
for($i = 0; $i < count($aDataTableDetailHTML); $i++)
{
  for($j = 0; $j < count($aDataTableHeaderHTML); $j++)
  {
    $aTempData[$i][$aDataTableHeaderHTML[$j]] = $aDataTableDetailHTML[$i][$j];
  }
}
$aDataTableDetailHTML = $aTempData; unset($aTempData);
Sau khi lấy được mảng dữ liệu, tiếp theo mình sẽ get dữ liệu trong mảng $aDataTableDetailHTML hiển thị trên website 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">                                         
  <div class="table-wrapper-scroll-y my-custom-scrollbar">     
    <table class="table table-bordered table-striped mb-0">
      <thead>
      <tr style="position: sticky;top: 0px;z-index: 1;background: #f2f2f2;">
        <th scope="col">STT</th>
        <th scope="col">Tỉnh\/TP</th>
        <th scope="col">Tổng số ca</th>
        <th scope="col">Hôm nay</th>
        <th scope="col">Tử vong</th>
      </tr>
      </thead>
      <tbody>
      <tr>
        <th scope="row"></th>
        <td></td>
        <td></td>
        <td style="color:red;"></td>
        <td></td>
      </tr>
      <?php endforeach; ?>
      </tbody>
    </table>
 </div>
</div>
</body>
</html>
css 1 chút cho table được đẹp hơn 
    .my-custom-scrollbar {
    position: relative;
    height: 300px;
    overflow: auto;
    }
    .table-wrapper-scroll-y {
    display: block;
    }
Gọi dữ liệu ra HTML vào thẻ <tboy> bằng cú pháp PHP
<tbody>
      <?php foreach($aDataTableDetailHTML as $key => $value) : ?>
      <tr>
        <th scope="row"><?= $key ?></th>
        <td><?= $value['Tỉnh/TP'] ?></td>
        <td><?= $value['Tổng số ca'] ?></td>
        <td style="color:red;"><?= $value['Hôm nay'] ?></td>
        <td><?= $value['Tử vong'] ?></td>
      </tr>
      <?php endforeach; ?>
      </tbody>

Dưới đây là tổng hợp code của bài viết:

<?php 

function file_get_contents_ssl($url) {
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 3000); // 3 sec.
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10000); // 10 sec.
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $result;
}
$html = file_get_contents_ssl('https://ncov.moh.gov.vn/trang-chu');

$DOM = new \DOMDocument();

libxml_use_internal_errors(true);
$DOM ->loadHTML('<?xml encoding="UTF-8">' . $html);
libxml_clear_errors();

$Header = $DOM->getElementsByTagName('th');
$Detail = $DOM->getElementsByTagName('td');

foreach($Header as $NodeHeader) 
{
  $aDataTableHeaderHTML[] = trim($NodeHeader->textContent);
}
$i = 0;
$j = 0;
foreach($Detail as $sNodeDetail) 
{
  $aDataTableDetailHTML[$j][] = trim($sNodeDetail->textContent);
  $i = $i + 1;
  $j = $i % count($aDataTableHeaderHTML) == 0 ? $j + 1 : $j;
}
for($i = 0; $i < count($aDataTableDetailHTML); $i++)
{
  for($j = 0; $j < count($aDataTableHeaderHTML); $j++)
  {
    $aTempData[$i][$aDataTableHeaderHTML[$j]] = $aDataTableDetailHTML[$i][$j];
  }
}
$aDataTableDetailHTML = $aTempData; unset($aTempData);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style>
    .my-custom-scrollbar {
    position: relative;
    height: 300px;
    overflow: auto;
    }
    .table-wrapper-scroll-y {
    display: block;
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">                                         
  <div class="table-wrapper-scroll-y my-custom-scrollbar">     
    <table class="table table-bordered table-striped mb-0">
      <thead>
      <tr style="position: sticky;top: 0px;z-index: 1;background: #f2f2f2;">
        <th scope="col">STT</th>
        <th scope="col">Tỉnh\/TP</th>
        <th scope="col">Tổng số ca</th>
        <th scope="col">Hôm nay</th>
        <th scope="col">Tử vong</th>
      </tr>
      </thead>
      <tbody>
      <?php foreach($aDataTableDetailHTML as $key => $value) : ?>
      <tr>
        <th scope="row"><?= $key ?></th>
        <td><?= $value['Tỉnh/TP'] ?></td>
        <td><?= $value['Tổng số ca'] ?></td>
        <td style="color:red;"><?= $value['Hôm nay'] ?></td>
        <td><?= $value['Tử vong'] ?></td>
      </tr>
      <?php endforeach; ?>
      </tbody>
    </table>
 </div>
</div>
</body>
</html>
Trải nghiệm luôn và ngay để được trải nghiệm thêm nhiều cái mới mẻ về PHP nào. Nếu trong quá trình chạy xảy ra lỗi vui lòng comment xuống bài viêt để nhận được sự trợ giúp nhiều hơn từ cộng đồng. Và đừng quên like và share bài viết để hỗ trợ VNCODE đi xa hơn nhé. 

Tác giả: admin, Đắc lợi

 Tags: Covid 19

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây