Sử dụng thư viện validation javacript form

Các tính năng chính của form: 

 • Kiểm tra đảm bảo dữ liệu nhập vào không được để trống 
 • Kiểm tra định dạng email
 • Yêu cầu khi đặt mật khẩu (độ dài),…

Hướng dẫn sử dụng validation cho form trên website 

Tải thư viện validation: https://github.com/hades-1997/F8-js-validate
Form ví dụ: 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML DOM</title>
  <link rel="stylesheet" href="./style.css">
</head>
<body>
  <div class="main">

    <form action="" method="POST" class="form" id="form-1">
     <h3 class="heading">Thành viên đăng ký</h3>
     <p class="desc">Cùng nhau học lập trình miễn phí tại VNCODE ❤️</p>
     <div class="spacer"></div>
     <div class="form-group">
      <label for="fullname" class="form-label">Tên đầy đủ</label>
      <input id="fullname" name="fullname" type="text" placeholder="VD: Đắc Lợi" class="form-control">
      <span class="form-message"></span>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label for="email" class="form-label">Email</label>
      <input id="email" name="email" type="text" placeholder="VD: email@domain.com" class="form-control">
      <span class="form-message"></span>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label for="password" class="form-label">Mật khẩu</label>
      <input id="password" name="password" type="password" placeholder="Nhập mật khẩu" class="form-control">
      <span class="form-message"></span>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label for="password_confirmation" class="form-label">Nhập lại mật khẩu</label>
      <input id="password_confirmation" name="password_confirmation" placeholder="Nhập lại mật khẩu" type="password" class="form-control">
      <span class="form-message"></span>
     </div>

     <!-- <div class="form-group">
      <label for="gender" class="form-label">Giới tính</label>

      <input name="gender" type="radio" value="Nam" class="form-control">
      <input name="gender" type="radio" value="Nữ" class="form-control">
      <span class="form-message"></span>
     </div> -->
     <button class="form-submit">Đăng ký</button>
    </form>
   </div>
  <script src="./validator.js"></script>
  <script >

    Validator({
      form: '#form-1',
      formGroupSelector: '.form-group',
      errorSelector: '.form-message',
      rules: [
         Validator.isRequired('#fullname'),
         Validator.isRequired('#email'),
         Validator.isEmail('#email'),
         Validator.minLength('#password',6),
         Validator.isRequired('#password_confirmation'),
         Validator.isConfirmed('#password_confirmation', function(){
          return document.querySelector('#form-1 #password').value;
         }, 'Mật khẩu nhập lại không trùng khớp')
      ],
      // onsubmit: function(data){

      // }
    });
  </script>
</body>
</html>

Xem Thêm : Chia sẻ giao diện tin tức miễn phí nukeviet 4.5.02

Thêm 1 chút css 

* {
  padding: 0;
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
 }
 html {
  color: #333;
  font-size: 62.5%;
  font-family: "Open Sans", sans-serif;
 }
 .main {
  background: #f1f1f1;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
 }
 .form {
  width: 360px;
  min-height: 100px;
  padding: 32px 24px;
  text-align: center;
  background: #fff;
  border-radius: 2px;
  margin: 24px;
  align-self: center;
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(51, 62, 73, 0.1);
 }
 .form .heading {
  font-size: 2rem;
 }
 .form .desc {
  text-align: center;
  color: #636d77;
  font-size: 1.6rem;
  font-weight: lighter;
  line-height: 2.4rem;
  margin-top: 16px;
  font-weight: 300;
 }
 .form-group {
  display: flex;
  margin-bottom: 16px;
  flex-direction: column;
 }
 .form-label,
 .form-message {
  text-align: left;
 }
 .form-label {
  font-weight: 700;
  padding-bottom: 6px;
  line-height: 1.8rem;
  font-size: 1.4rem;
 }
 .form-control {
  height: 40px;
  padding: 8px 12px;
  border: 1px solid #b3b3b3;
  border-radius: 3px;
  outline: none;
  font-size: 1.4rem;
 }
 .form-control:hover {
  border-color: #1dbfaf;
 }
 .form-group.invalid .form-control {
  border-color: #f33a58;
 }
 .form-group.invalid .form-message {
  color: #f33a58;
 }
 .form-message {
  font-size: 1.2rem;
  line-height: 1.6rem;
  padding: 4px 0 0;
 }
 .form-submit {
  outline: none;
  background-color: #1dbfaf;
  margin-top: 12px;
  padding: 12px 16px;
  font-weight: 600;
  color: #fff;
  border: none;
  width: 100%;
  font-size: 14px;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
 }
 .form-submit:hover {
  background-color: #1ac7b6;
 }
 .spacer {
  margin-top: 36px;
 }
 

copy file: validator.js
Ở giao diện form cần xuất validation chúng ta thêm đoạn script

 Validator({
      form: '#form-1',
      formGroupSelector: '.form-group',
      errorSelector: '.form-message',
      rules: [
         Validator.isRequired('#fullname'),
         Validator.isRequired('#email'),
         Validator.isEmail('#email'),
         Validator.minLength('#password',6),
         Validator.isRequired('#password_confirmation'),
         Validator.isConfirmed('#password_confirmation', function(){
          return document.querySelector('#form-1 #password').value;
         }, 'Mật khẩu nhập lại không trùng khớp')
      ],
    });

form: ” (Nhập id của form),
formGroupSelector: ‘.form-group’ (class bọc input),
errorSelector: ‘.form-message’ (class của khối báo lỗi),
rules: [] (Các ô input cần check điều kiện validate)
Không cho phép để trống chúng ta dùng: isRequired
Không đúng chuẩn email: isEmail
Độ dài kí tự bắt buộc: minLength
Check dữ liệu nhập lại có trùng khớp: isConfirmed
Ví dụ: chúng ta không cho phép người dùng để trống ô input full name 

 Validator({
      form: '#form-1',
      formGroupSelector: '.form-group',
      errorSelector: '.form-message',
      rules: [
         Validator.isRequired('#fullname'),
    });

Tương tự với ô email

 Validator({
      form: '#form-1',
      formGroupSelector: '.form-group',
      errorSelector: '.form-message',
      rules: [
         Validator.isRequired('#email'),
         Validator.isEmail('#email')
      ],
    });

Đối với ô password 
+ Check mật khẩu không được để trống
+ Check độ dài kí tự
+ Check mật khẩu nhập lại

 Validator({
      form: '#form-1',
      formGroupSelector: '.form-group',
      errorSelector: '.form-message',
      rules: [
         Validator.minLength('#password',6),
         Validator.isRequired('#password_confirmation'),
         Validator.isConfirmed('#password_confirmation', function(){
          return document.querySelector('#form-1 #password').value;
         }, 'Mật khẩu nhập lại không trùng khớp')
      ],
    });

Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Website. Hãy nhấn nút like và share  để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm VNCODE.

Nguồn: https://vncode.info
Danh mục: Thủ Thuật Chia Sẻ Hay

Related Posts

Code hiệu ứng icon twitter hoạt động khi hover

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn cài đặt giao diện tuyển sinh Sử dụng thư viện validation javacript form Hướng dẫn cấu hình chức năng gửi…

Hướng dẫn phân trang sản phẩm bằng shortcode page woocomere

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn copy chữ trong ảnh trên web bằng điện thoại nhanh, gọn, lẹ nhất Theme giới thiệu nhà hàng miễn phí…

Hướng dẫn tạo Line Chart thật dễ dàng với Chartjs

ChartJS là gì? Chart.js là một thư viện mã nguồn mở hỗ trợ các loại biểu đồ: bar, line, area, pie (doughnut), radar, polar… ChartJS mặc định là…

Code Pháo hoa Javacript

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn thay đổi chữ “Trang nhất” thành trang chủ trên Nukeviet Hướng dẫn tải icon Flaticon không cần tài khoản Premium…

Hiệu ứng slider nhấp đôi miễn phí

Có thể bạn quan tâm Theme giới thiệu nhà hàng miễn phí – nukeviet Hướng dẫn cấu hình chức năng gửi mail server nukeviet Sử dụng thư…

Top 10 những framework date time html thường được sử dụng

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn copy chữ trong ảnh trên web bằng điện thoại nhanh, gọn, lẹ nhất Chia sẻ giao diện báo chí giao…